[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนถ่อนวิทยา
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

Link Banner


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 27 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google

 
  
OIT การเปิดเผยข้อมูล  
 


O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A

O9 : Social Network

O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 : E-Service

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 : มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนถ่อนวิทยา ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
Tel. 042458023 Fax. 042458027
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5